KONTAKTY

Ing.Leo Buchta - Buchta r.a.
Lhotka nad Bečvou 85
756 41
tel: 00 420 571 635 696
napište nám
IČO: 46570292
DIČ: CZ6403031899


Seznam textilních výrobků, které nepodléhají povinnému označování údaji o složení materiálu

Seznam textilních výrobků, které nepodléhají povinnému označování údaji o složení materiálu

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 132/1996 Sb.

1. pásky na přidržování rukávů,

2. pásky k hodinkám z textilních materiálů,

3. etikety a štítky,

4. držáky na nádobí z textilních materiálů a výplní,

5. kryty na čajové konvice,

6. kryty na kávové konvice,

7. chrániče rukávů,

8. rukávníky jiné než z vlasových materiálů,

9. umělé květiny,

10. polštářky na jehly,

11. povrstvené plachtoviny,

12. podkladové a výztužné textilie,

13. plstě,

14. staré upravené textilní výrobky, výslovně takto specifikované,

15. kamaše,

16. použité obaly prodávané jako takové,

17. plstěné klobouky,

18. zásobníky z textilních materiálů, mekké a bez výztuhy,

19. cestovné potřeby z textilních materiálů,

20. ručně vyšívané tapiserie dohotovené nebo určené k dohotovení

a materiály pro jejich výrobu, včetně vyšívacích nití speciélně určených pro tyto tapiserie a prodávaných samostatně,

21. zdrhovadla,

22. knoflíky a spony potažené textilním materiálem,

23. obaly na knihy z textilních materiálů,

24. hračky,

25. textilní části obuvi s výjimkou oteplovacích vložek,

26. stolní podložky z několika složek o ploše max. 500 cm2

27. ohnivzdorné rukavice a oděvy,

28. kryty na vajíčka,

29. kosmetické potřeby,

30. textilní váčky na tabák,

31. textilní pouzdra na brýle, cigarety, doutníky, zaplovače ahřebeny,

32. ochranné sportovní potřeby s výjimkou rukavic,

33. toaletní potřeby,

34. potřeby pro čištění bot,

35. výrobky pro použití při pohřbech,

36. výrobky pro jednorázové použité s výjimkouvaty. Za výrobky pro jednorázové použití

se považují ty, které lze použít jen jednou nebo po omezenou dobu, jejichž běžné

použití vylučuje jejich jakoukoli regeneraci pro následné použití ke stejným podobným účelům,

37. textilní výrobky podléhající pravidlům Evropského létopisu a v tomto smyslu označené, obvazy

lékařské a ortopedické (pro opakované použití) a obecně ortopedické textilní výrobky,

38. textilní výrobky včetně šňůr, provazů a lan, s výhradou bodů 12 příloéhy č. 2, běžně určené

a) k použití jako součásti nástrojů pro výrobu a zpracování zboží,

b) k začlenění do strojů, zařízení (např. topných, klimatizačních nebo osvětlovacích),  domácích a

jiných spotřebičů, vozidel a dalších dopravních prostředků nebo k jejich obsluze, údržbě nebo

vybavení, s výjimkou krycích plachet a textilního příslušenství motorových vozidel, které

prodávány odděleně od těchto vozidel,

39. ochranné  a bezpečnostní textilní výrobky, jako jsou bezpečnostní pásy, padáky, záchranné

vesty, záchranné skluzavky, pomůcky pro protipožární ochranu, neprůstřelné vesty, speciální

ochranná oblečení (např. pro ochranu proti ohni, chemickým činidlům nebo jinému ohrožení

bezpečnosti),

40. nafukovací konstrukce (pro sportovní haly, výstavní stánky, skladovací prostory apod.)

za předpokladu, že budou poskytnuty údaje o užitných vlastnostech a technických specifikacích

těchto výrobků,

41. lodní plachty,

42. oblečení pro zviřata,

42. vlajky a prapory.